Today is  
 
 
Home
About Dr. Azizi
AboutDr.Azizi,Farsi
Healing the Mind
Memorable
Weekly Articles
Latest Article
What's New
Common Questions
Links
Contact Us

  Username:
  Password:
Remember me
Forgotten your password?
No account yet? Create one
 
Irvin Yalom MD

Professor Emeritus Of Psychiatry At Stanford University

اين کتاب مجموعه ده داستان کوتاه است که هر کدام ماجرای روان درمانی يک
بيمار جداگانه از ابتدا تا انتها است.
در اين کتاب که از آثارخوب اين نويسنده است، با دنيای پشت پرده روان درمانی آشنا می شويد

می خواهيد بدانيد که در مغز يک تراپيست چه می گذرد وقتی بيمار بطور ناخودآگاه ، با تمام توان از بهبودی خويش جلوگيری می کند؟
در اين کتاب از پيچيدگی ارتباط بيمار و درمانگر ، از اميد و نا اميدی ،از تاثير سرنوشت ساز يک انسان آگاه و صميمی در روند بهبودی بيمارانش لذت می بريد

 
E-mail Print PDF
چگونه از انزال زودرس جلوگیری کنید ؟
User Rating: / 43
PoorBest 
Friday, 27 January 2006

 

چگونه از انزال زودرس جلوگیری کنید ؟

 

1 - Relaxation قدم اول در رابطه جنسی سالم است . شلوغی، عجله، ترس از کنف شدن ، رودربایستی با همسر ، از عوامل مخرب در رابطه جنسی سالم است .

2 - سکس تراپی در چند جلسه موانع احساسی ، ارتباطی ، را بین شما و همسرتان از میان بر میدارد .

3- اسپری های بیحس کننده شایعا" بوسیله مردان برای این منظور استفاده میشود .

4- دارویی بنام Clomipramin بصورتهای کپسول های 25 میلی گرم تا حدااکثر 100 میلی گرم بسته به وزن مصرف کننده ، زمان انزال را به تعویق می اندازد . مصرف این دارو زیر نظر پزشک مجاز است .

 

< Prev   Next >
 
Search Now!
  1. - Lovebio-1.mp3
  2. - Lovebio-2.mp3
  3. - Self-Esteem.mp3
  4. - Smoking.mp3


Pearl of the Wisdom

مشخصات خانواده سالم

 

1ـ  افراد ، بطور منظم برنامه های آرامش ، تفريح ، و استراحت با يکديگر دارند .

2ـ تشويق و تا"ييد بطور مرتب شنيده و اجرا ميشود .

3ـ تشويق خوبی ها هميشه بيشتر از سرزنش بدی هاست .

4ـ تصميم ها اکثرا به روش دموکراتيک گرفته ميشود .

5ـ ارتباط افراد ، واقعی و همراه با احساس و اعتماد است .

 
more...Pschychology Tests

  Adult ADD Test
  Adult ADD Farsi
  Agoraphobia Test
  Alcoholism Test
  Anxiety Disorder
  Bipolar Test
  Depression Test
  Divorce Test
  Hyperactivity Test