Today is  
 
 
Home
About Dr. Azizi
AboutDr.Azizi,Farsi
Healing the Mind
Memorable
Weekly Articles
Latest Article
What's New
Common Questions
Links
Contact Us

  Username:
  Password:
Remember me
Forgotten your password?
No account yet? Create one
 
Dr. Charles Whitfield M.D.

این کتاب در چهار بخش و جمعاً 23 Chapter یکی ار کامل ترین کتبی است که در پیرامون این ویژگی شخصیتی به رشته تحریر آمده است. مطالعه این کتاب را به معتادین و خانواده های آنها وهمه دیگرانی که مهرطلبی زیربنای اصلی رفتارهای آنها است توصیه می کنیم.

بهره گیری از این کتاب به تحصیلات دانشگاهی نیاز دارد.

 
شعری از پل الوار PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Saturday, 21 July 2007

تو را به جای همه زنانی که نشناخته ام دوست می دارم!

تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم!

برای خاطر عطر گستره ی بیکران و برای خاطر عطر نان گرم !

برای خاطر برفی که آب می شود؛ برای خاطر نخستین گل

برای خاطر جانورانی پاک که آدمی نمی رماندشان،

تو را به خاطر دوست داشتن ؛ دوست می دارم!

تو را به خاطر همه زنانی که دوست نمی دارم؛ دوست می دارم!

جز تو ،که مرا منعکس می تواند کرد؟ من خود ، خویشتن را بس اندک می بینم!

بی تو جز گستره ای بی کرانه نمی بینم؛

 

میان گذشته و امروز!

از جدار آینه خویش گذشتن نتوانستم!

می بایست تا زندگی را لغت به لغت فرا گیرم

راست از آن گونه که لغت به لغت از یادش می برند!

تو را دوست می دارم برای خاطر فرزانگی ات که از آن من نیست!

تو را به خاطر سلامت! به رغم همه آن چیزها که به جز وهمی نیست دوست می دارم!

برای خاطر این قلب جاودانی که بازش نمی دارم!

تو می پنداری که شکی! حال آنکه به جز دلیلی نیستی!

تو همان آفتاب بزرگی که در سر من بالا می رود؛

بدان هنگام که از خویشتن در اطمینانم !

پل الوار


< Prev   Next >
 
Search Now!
  1. - Lovebio-1.mp3
  2. - Lovebio-2.mp3
  3. - Self-Esteem.mp3
  4. - Smoking.mp3


Pearl of the Wisdom

فرمان های شادمانی

 

1- سعی کنيد هميشه خوشرو و خوش رفتار باشيد ، لبخند شما پيام آشتی است ، از آن دريغ نکنيد .

2  -هر روز بخنديد ... !

هر قطره اشکی که در اثر خنديدن بر گو نه های شما بنشيند ، تاثرات صدها قطره اشک ناشی از اندوه را می زدايد .

3-هنگام خشم دقيقه ای تحمل کنيد.  چه بسيار از روز های دردناک پشيمانی اين چنين می توان پيشگيری کرد .

 
more...Pschychology Tests

  Adult ADD Test
  Adult ADD Farsi
  Agoraphobia Test
  Alcoholism Test
  Anxiety Disorder
  Bipolar Test
  Depression Test
  Divorce Test
  Hyperactivity Test