Today is  
 
 
Home
About Dr. Azizi
AboutDr.Azizi,Farsi
Healing the Mind
Memorable
Weekly Articles
Latest Article
What's New
Common Questions
Links
Contact Us

  Username:
  Password:
Remember me
Forgotten your password?
No account yet? Create one
 
Irvin Yalom MD

Professor Emeritus Of Psychiatry At Stanford University

اين کتاب مجموعه ده داستان کوتاه است که هر کدام ماجرای روان درمانی يک
بيمار جداگانه از ابتدا تا انتها است.
در اين کتاب که از آثارخوب اين نويسنده است، با دنيای پشت پرده روان درمانی آشنا می شويد

می خواهيد بدانيد که در مغز يک تراپيست چه می گذرد وقتی بيمار بطور ناخودآگاه ، با تمام توان از بهبودی خويش جلوگيری می کند؟
در اين کتاب از پيچيدگی ارتباط بيمار و درمانگر ، از اميد و نا اميدی ،از تاثير سرنوشت ساز يک انسان آگاه و صميمی در روند بهبودی بيمارانش لذت می بريد

 
شعری از پل الوار PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Saturday, 21 July 2007

تو را به جای همه زنانی که نشناخته ام دوست می دارم!

تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم!

برای خاطر عطر گستره ی بیکران و برای خاطر عطر نان گرم !

برای خاطر برفی که آب می شود؛ برای خاطر نخستین گل

برای خاطر جانورانی پاک که آدمی نمی رماندشان،

تو را به خاطر دوست داشتن ؛ دوست می دارم!

تو را به خاطر همه زنانی که دوست نمی دارم؛ دوست می دارم!

جز تو ،که مرا منعکس می تواند کرد؟ من خود ، خویشتن را بس اندک می بینم!

بی تو جز گستره ای بی کرانه نمی بینم؛

 

میان گذشته و امروز!

از جدار آینه خویش گذشتن نتوانستم!

می بایست تا زندگی را لغت به لغت فرا گیرم

راست از آن گونه که لغت به لغت از یادش می برند!

تو را دوست می دارم برای خاطر فرزانگی ات که از آن من نیست!

تو را به خاطر سلامت! به رغم همه آن چیزها که به جز وهمی نیست دوست می دارم!

برای خاطر این قلب جاودانی که بازش نمی دارم!

تو می پنداری که شکی! حال آنکه به جز دلیلی نیستی!

تو همان آفتاب بزرگی که در سر من بالا می رود؛

بدان هنگام که از خویشتن در اطمینانم !

پل الوار


< Prev   Next >
 
Search Now!
  1. - Lovebio-1.mp3
  2. - Lovebio-2.mp3
  3. - Self-Esteem.mp3
  4. - Smoking.mp3


Pearl of the Wisdom

Helen Keller :

I am only one, but still I am one.

I cannot do everything, but still I can do something;

Because I cannot do everything , I will not refuse to do the something that I can do.
                             

 Pschychology Tests

  Adult ADD Test
  Adult ADD Farsi
  Agoraphobia Test
  Alcoholism Test
  Anxiety Disorder
  Bipolar Test
  Depression Test
  Divorce Test
  Hyperactivity Test