بر سرآنم که گر ز دست برآید         دست بکاری زنم که غصه سرآید

 

گفته بودم که باز میگردم ، تا با هم پنجره را بگشاییم و گلهای سرخ را بباغ دعوت کنیم

امروز وعده ی دیداراست  اگرچه بیست سال از آنروزگذ شته اما من آن یقین یافته  

 را وا نمی نهم..   

 

تشنگی را چشیده ام و طعم تلخ نا باوری را و دهشتناکی غربت را و امروز بشکرانه این دیدار، کوله بار سنگینم را برزمین می گذارم و تو را به ضیافتی میهمان میکنم ورای تصور .

 

ای هم دل و همزبان من:

 

اگر  افسردگی ها ، اضطراب ، مشکلات روحی و روانی ناامید و یا آشفته تان کرده است .

اگر کميابی ها و نا امنی های وطن عاصيتان کرده و در جستجوی راهيد .

اگر سرگردان سرزمينهای بيگانه بهر دری می کوبيد تا مگر کسی پناهتان دهد .

اگر از آب و آتش گذشته ايد اما ديگر چيزی خوشحالتان نمی کند .

اگر معتادانه ساعتها جلوی  تلويزيون می نشينيد و بنوعی عمر عزيزتان را برگ برگ بر باد میدهید.

اگربا پر کردن ساعات عمرتان با کار از  نگاه به خویشتن می گریزید.

اگر با همسرتان بظاهر دوست و در دل بيگانه ايد و یا فرزندانتان ديگر نگاه آشنای گذشته را ندارند و در دل فرسنگ ها از شما دورند .

اگر ديگر با دوستتان حرف تازه ای نداريد و نشخوار مکرر تجربه ها و پيروزی

 ها و خاطره ها

تنها پيوند شما ست به آنچه دوست داشته ايد.     

 

 اگر زير بار عقايد و باورهای کهنه و فرسوده خميده ايد ولی جايگزينی برايش نيافته ايد .
اگر و اگر ...

شما بيگمان به يار ی نيازمنديد !

مگذارید ناامیدی ناشی از افسردگیها ،  اضطرابها وبسیاری مشکلات روحی و روانی نیروی مبارزه را در شما به نابودی کشاند. چه بسا بهروزی و شادمانی فاصله اندکی با شما دارد.

 

ما در اين جا يار شما برای یافتن پاسخی بهترخواهيم بود .


به شما در تشخیص مشکلات احساسی ، رفتاری ، روحی و روانی  کمک خواهیم کرد .

 

در اينجا با چکيده جديدترين متد تشخيصی و درمانی آشنا خواهيد شد و آخرين رويدادها و دستاوردهای

 دنيای روانشناسی و روانپزشکی را برايتان دست چين می کنيم .

هدف ما دستيابی به سلامت روحی و روانی در ميان افراد ، خانواده ها و تحقق جامعه ای

 سالم تر است .